Varför CoGo app?

Be better than you used to be

Förespråkare för ett bättre samhälle

Vare sig du är användare eller företag hos CoGo blir du en förespråkare för ett bättre samhälle. Genom att använda tjänsten är du med och upprätthåller visionen om att alla ska få chansen att förbättra sin hälsa, både mentalt och fysiskt. Eftersom konceptet är långsiktigt, är du med och bidrar till ett bättre samhällsklimat i hälsans tecken.

Enkelt och hållbart

Utformat och designat för att du snabbt ska komma igång. Vare sig du är användare eller företag är grundtanken mycket enkel. Vår vision är en långsiktig strävan och blir därför hållbar eftersom vi arbetar över flera generationer.

Miljösmart

Istället för att slänga artiklar med kort utgångsdatum tar vi hand om flödet via vår plattform. Vår vision fungerar varaktigt. En betydelsefull aspekt är att vi medverkar till miljösmarta val både hos oss själva men även hos de vi samverkar med. Vi kan vår målgrupps beteenden och vanor och kan således visa och välja rätt i utbud och efterfrågan.

Få fler kunder

Attrahera nya kunder genom att ansluta till oss. Vi vet att våra kunder är goda ambassadörer och förespråkare för de belöningar som finns. Därför sprids även ordet hos flera genom er närvaro på vår plattform och med belöningar som tilltalar.

Öka intäkterna

Till företag som ansluter ger vi en skjuts i intäkterna, genom att bidra till att fler köp genomförs. Genom vårt lojalitetsprogram har vi skräddarsytt och skapat en plattform tillsammans med Er som matchar utbud och efterfrågan hos den eftertänkta målgruppen.

Gratis marknadsföring

Ert varumärke stärks genom en ökad exponering hos en tilltalande tjänst. Vår plattform är en trygg och beprövad digital marknadsplats att synas på. Ingen administration, inga krångliga registreringar, vi sköter allt.

Bli ännu bättre – gör en insats för dig och dina kollegor!

Kontakta oss idag för mer information så lovar vi att återkoppla till dig så snart vi kan.